Water is zeer belangrijk voor onze flora en fauna en ons welzijn:
 • We wonen graag aan het water. Water dat schoon en veilig is
 • We recreëren veel aan en op het water. Zwemwater dat schoon en veilig is
 • We verblijven graag in de parken, in of in de nabijheid van fonteinen en waterpartijen, plaatsen die aangenaam en veilig zijn
We zijn ons niet altijd bewust van het feit dat de vanzelfsprekendheid dat ons water schoon en veilig is en niet leidt tot wateroverlast, niet zo vanzelfsprekend is.
Zeker niet gezien de toekomstige klimatologische veranderingen. Wanneer we willen anticipern op de klimatologische verandering dan zullen in de nabije toekomst veel maatregelen uitgevoerd moeten worden. Met deze maatregelen is Nederland in staat een waterland te blijven, met een goede kwaliteit van ons oppervlaktewater en met zo weinig mogelijk wateroverlast of waterschaarste.

Een kleine greep uit de maatregelen die uitgevoerd moeten worden zijn:
 • Baggeren van onze rivieren, kanalen en meren

 • Om te zorgen dat de waterbodem een goede kwaliteit heeft, berging en afvoer van water optimaal verloopt en de scheepvaart zonder problemen doorgang kan vinden.

 • Inrichting van natuurgebieden

 • Om de waterkwaliteit te verbeteren, gebieden te ‘vernatten”, de biodiversiteit te vergroten.

 • Ruimte maken voor water

 • Om ons te beschermen tegen overstromingen en het stimuleren van natuurontwikkeling.

 • Klimaatbestendig inrichting

 • In met name stedelijk gebied dient meer ruimte te worden gereserveerd voor water. De kwaliteit en beleving van water speelt daarbij een steeds grotere rol.
Kortom, Nederland bouwt aan een robuust watersysteem.

De belangrijkste missie van Adviesbureau Waterschakel is om mee te werken aan bovengenoemde projecten. Projecten die tevens gekenmerkt worden door een integrale en innovatieve aanpak.
Met mijn visie, daadkracht, enthousiasme en overtuigingskracht kan ik daar een goede bijdrage aan leveren.

Ik vind het leuk om eens met u te sparren over de mogelijkheden voor u en uw organisatie.