Advies (water)bodemkwaliteit
en natuurontwikkeling
Innovatieve projecten op het gebied
van (her)gebruik bagger en grond
Waterkwaliteit en klimaatbestendige
(her)inrichting openbare ruimte