Sinds 1 mei 2011 ben ik, Joke Nijburg, de trotse oprichtster en eigenaar van Adviesbureau Waterschakel.

Met de oprichting van mijn adviesbureau wil ik werken aan projecten waar mijn hart en passie ligt.

Concreet zijn dat projecten die bijdragen aan:

  • het verbeteren van de water - en waterbodemkwaliteit;
  • natuurontwikkeling (natte natuurparel, waterretentie gebieden);
  • innovatief hergebruik grond en bagger;
  • meer bewustwording van het belang van water in onze directe (stedelijke) omgeving.

In de afgelopen 2 jaar heb ik met veel voldoening en enthousiasme aan diverse projecten gewerkt (zie nieuws). Maar samen werken met andere zelfstandigen vind ik ook erg inspirerend, een ieder vanuit haar/zijn eigen vakgebied. Het afgelopen jaar heb ik zeer actief meegewerkt aan de oprichting van een co÷peratie. Vanaf 11 september 2013 is deze co÷peratie een feit. Een groep van ruim 30 zelfstandigen op het gebied van water is lid van deze co÷peratie.

Onder de naam WaterFocus U.A. zijn wij actief.

Binnen WaterFocus ben ik co÷rdinator acquisitie Nederland. Wanneer u wilt weten welke projecten binnen WaterFocus mogeljk zijn kunt u mij benaderen. Ook kunt u voor meer informatie surfen naar onze website: www.waterfocus.nu.
Na mijn studie biologie (mariene biologie en microbiŰle ecologie) heb ik promotie onderzoek gedaan. Dat betrof fundamenteel onderzoek naar nitraatreductie in de wortelzone van waterplanten. Vanaf 1998 heb ik voor twee adviesbureaus gewerkt. Tijdens deze 13 jaar heb ik gewerkt aan zeer uiteenlopende projecten. De grote gemeenschappelijk deler van alle projecten was dat het direct te maken had met waterkwaliteit en waterbodems.

De laatste jaren heb ik meer gewerkt op het gebied van klimaatadaptatie in stedelijk gebied. Het is inspirerend om te werken aan de kansen en mogelijkheden die aanwezig zijn. Tevens vind ik het belangrijk om het belang van water in ons dagelijkse leefomgeving meer onder de aandacht te brengen.

Er liggen, mijns inziens, vele kansen wanneer bij de inrichting van stedelijk gebied integraal wordt gekeken naar de mogelijkheden die aanwezig zijn: meer ruimte voor groen en water, meer het belang zien en toepassen van water als sociaal 'bindmiddel'. Een positieve beleving van bewoners en gebruikers van het watersysteem in hun dorp en/of stad zal sterk bijdragen aan het vergroten van de sociale veiligheid. Het initiŰren van een dergelijk project, waarbij vele actoren betrokken zijn vind ik een uitdaging. Daarbij zijn diverse specialisaties van belang, zoals: stedelijk waterbeheer, rioolbeheer, communicatie, beheer en onderhoud wegen en parken, waterkwaliteit etc etc. Weten wat er nodig is binnen een project kan ik u vanuit Waterschakel of WaterFocus adviseren. Afhankelijk van de vraag kunnen we een projectteam opstellen dat zorgdraagt dat het project succesvol zal verlopen.

Voor alle aanvullende informatie over mijzelf verwijs ik u naar mijn curriculum vitae (PDF download).
Graag kom ik eens bij u langs om kennis met u te maken !