Adviesbureau Waterschakel heeft de laatste 11 jaar ruime ervaring opgedaan, zowel als projectleider als adviseur, op gebied van:
 • water(bodem) kwaliteitonderzoek
 • innovatieve projecten hergebruik bagger en grond
 • klimaatbestendige (her) inrichting openbare ruimte


  Werkveld : Water(bodem)onderzoek en natuurontwikkeling

 • Advies waterbodemonderzoek: NEN5717, NEN5720
 • Waterkwaliteitsonderzoek: nutriŽntenonderzoek ten behoeve van venherstel, fosfaatonderzoek (droge en natte bodem) ten behoeve van ontwikkeling natte natuurparel, vertroebelingsonderzoek

 • Waterbodemkwaliteitsonderzoek: Handreiking beoordeling waterbodems (Sedias toetsing)

 • Beleid: Besluit Bodemkwaliteit, Handreiking beoordeling waterbodems, Handreiking inrichting diepe plassen

 • Projectleiding: water(bodem)onderzoeken, ontwikkeling stedelijk gebied (combi-onderzoeken)

 • Klimaat: duurzame (integrale) (her)inrichting openbare ruimte


 • Enkele projecten waar Adviesbureau Waterschakel als projectleider of adviseur bij was betrokken.

  Waterkwaliteit
  • Bestrijding cyanobacteriŽn in de Gijster (2009)

  • Monitoringsonderzoek Haarrijnseplas te Utrecht (2002-2006)

  • Monitoringsonderzoeken Schuytgraaf te Arnhem (2003-2005)

  • Grondwateronderzoek in de kalkzandsteengroeve Ossendrecht (2003-2005)

  • Monitoringsonderzoek oppervlakte water en grondwater veendepot Haarrijnseplas (2006)

  • Advisering grijs afvalwaterzuivering mb.v helofytensystemen Kersentuin (2005)


  Natuurontwikkelingsprojecten
  Waterberging, Retentiegebied
 • (Her) inrichting Beekse Dijk West (2005-2006)


  Werkveld: Innovatief (her) gebruik baggerspecie en grond

  • Herontwikkeling Kolk van Westerhuis Zwarte Water (2006)

  • Omputten bovengrond Haarrrijnseplas (2005)

  • Waterkwaliteits problemen Zevenhuizerplas (2005)

  • Fosfaatnorm baggerspecie verondiepen Dassenplas (2004)

  • Haalbaarheidsonderzoek multifunctioneel baggerdepot (2000-2001)

  • Haalbaarheidsonderzoek verondiepen ontgrondingsplassen (2002-2006)  Bij Nieuws staan de meest actuele projecten uitgevoerd door Adviesbureau Waterschakel.
  Voor een gedetailleerd overzicht van projecten en werkervaring verwijs ik u graag naar mijn curriculum vitae bij Wie.